El futur de la recerca en Psicopatologia infantil

Edelmira Domènech i Llaberia

Resumen

L'objectiu de la recerca en psicopatologia infantil és avançar en el coneixement, contribuir a la millora de la salut mental dels infants i dels adolescents i prevenir trastorns mentals en etapes més avançades de la vida. Cal per això acostar la ciència a les persones i una via per fer-ho és la investigació translacional. Cal consolidar la psicopatologia infantil com a ciència, sense que deixi de ser una ciència clarament humana. Una mirada retrospectiva a les línies de recerca que hi ha hagut fins ara permet intuir quines seran les que continuaran en el futur al costat de noves que sorgiran. Se suposa que continuaran les investigacions genètiques, els estudis de neuroimatge, els treballs longitudinals, els de processament cognitiu, l'ampliació de les categories diagnòstiques per edats primerenques i que es faran estudis que donin algunes solucions als problemes actuals de la humanitat com la violència, l'increment de les malalties mentals, l'escassa assistència psicològica i psiquiàtrica als països del tercer món, els moviments migratoris actuals, el respecte de cultures diferents i la integració de les persones en medis diferents.  

Texto completo:

PDF

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c)