Desenvolupament de l’autoestima a l'inici de l'etapa escolar

Francesc Sidera Caballero, Georgina Perpiñà Martí, Miren De Tejada Lagonell

Resumen

Aquest article pretén estudiar la influència de l’edat i el sexe en l’autoestima dels infants a l’inici de l’etapa escolar. Vàrem administrar l’escala d’autoestima EVA (2015) a 369 nens i nenes de 1r, 2n i 3r curs de primària, i també vam preguntar als i les mestres quina autoestima atribuïen als seus alumnes. Els resultats mostren un lleuger descens amb l’edat en la Satisfacció escolar i, a mesura que augmenta el curs, també baixa l’Acceptació social. A més, les nenes han obtingut una valoració més alta en el factor Autovaloració, que inclou com elles valoren i són valorades pels pares, així com l’autovaloració física. Els nens, en canvi, se senten més acceptats en els jocs i menys tristos en general. Finalment, les atribucions d’autoestima de les mestres mostren correlacions amb les puntuacions d’autoestima dels infants. Es discuteixen les implicacions educatives dels resultats i el paper dels pares i mestres en la millora de l’autoestima dels infants.

Palabras clave

Autoestima; Nens/nenes; Escola primària; Edat

Texto completo:

PDF (Català)

Métricas de artículo

Cargando métricas ...

Metrics powered by PLOS ALM
Copyright (c) 2018 Francesc Sidera Caballero, Georgina Perpiñà Martí, Miren De Tejada Lagonell