Detalles de autor/a

Martí i Carbonell, Mª Assupció, UAB, España

  • Número 6/2, Segona època - Recensiones
    Diferències individuals i variables socials i d'aprenentatge en el comportament agressiu de les rates mascles Wistar (Tesi doctoral)
    Detalles  PDF