García Sevilla, Lluís, Dep. Psiquiatria i Psicologia Mèdica, Univ. de Barcelona, i Laboratori de Conducta N.U.A.B., España